Talarträning

Har haft glädjen att få använda Allies tjänster som coach i presentationsteknik samt redigerare av bildmaterial inför ganska omfattande presentationer på engelska. Hennes personliga engagemang, individuella upplägg samt pedagogiska och konstruktiva feedback var till stor glädje och nytta för mig. Min presentation förbättrades avsevärt och jag var mycket nöjd med den support Allie gav mig. Hennes positiva energi var en extra bonus. Eva Dannert, Senior Consultant, Fd HR-direktör Stockholms läns landsting

Hur mycket minns du av den senaste presentationen du såg? Vilken effekt hade den på dig? Vad vill du man ska minnas från din presentation?

När du eller ditt team förbereder er för en viktig presentation, en konferens eller ett möte kan Allie hjälpa dig att

  • förmedla ert budskap på ett intressantare och mer minnesvärt sätt
  • bygga självförtroende och kompetens vad gäller engelskan
  • vara mer avslappnad under framförandet