Presentationer på ledarnivå

Jag har nyss läst ut den bok du gav mig (Cracking the Code of International Communication) och vill verkligen tacka dig. Boken påminde mig om alla våra möten och det stöd du gav mig på den tiden och friskade upp mitt minne och gav mig flera nya tips. Monika Pocinkova ' Direktör, Talent Management Europé, Human Resources

Som chef eller företagsledare får din kommunikation en särskilt stark inverkan på organisationen, medarbetare, investerare, kunder etc. Du kommunicerar hela tiden.

Med sin långa erfarenhet av att arbeta internationellt med chefer från både offentlig och privat sektor hjälper Allie dig att

  • ange tonen genom din närvaro som chef
  • förbättra kommunikationens effekt
  • tala med större säkerhet i internationella miljöer