Föreläsningar

Allie hjälper människor att förbättra sin tids- och stresshanteringFormatet för Allies insatser kan vara: inspirerande föreläsning, seminarium, workshop.

Det kan passa väl vid: konferenser, kickoffer, projektmöten, inspirerande seminarier, internutbildningar osv.

Allie anpassar innehållet efter kundens önskemål och mål.