Affärsengelska

Allie är mycket lyhörd och positiv och jag rekommenderar varmt hennes coachning till alla svenskar som arbetar i internationell miljö. Emma Håkansson, Projektledare, Naturvårdsverket

Kommunikation och flyt på engelska

Att arbeta internationellt ställer stora krav på kommunikations- och språkkunskaper. Du har visserligen redan goda språkkunskaper men din nya och mer internationella befattning kommer ställa dig inför nya utmaningar.

Individuell coachning med Allie ger dig

  • ökat flyt på engelska
  • bättre självförtroende och ökad kompetens att hålla presentationer på engelska
  • ökad kompetens vid förhandlingar och möten
  • interkulturella insikter för bättre kommunikation
  • sociala färdigheter för nätverkande, mingel och småprat
När jag hade flyttat från Sverige till Schweiz för att arbeta för en internationell organisation gav Allie mig individuell coachning via Skype. Coachningen var skräddarsydd för mig och mina behov och gav mig en bra start i mitt nya jobb. Genom coachningen har jag fått bättre insikter i hur man bygger upp en presentation, förstått vikten av att kunna småprata och umgås - vid sidan om själva den formella presentationen - samt blivit medveten om vissa av skillnaderna och likheterna mellan svenskt och engelskt sätt att kommunicera.
Hennes bok innehåller bra verktyg och råd, och jag vet att jag kommer att läsa om den minst en gång framöver.
Allie är mycket lyhörd och positiv och jag rekommenderar varmt hennes coachning till alla svenskar som arbetar i internationell miljö. Emma Håkansson, Projektledare, Naturvårdsverket